„Nincs az életben nagyobb felelősség és nagyobb megtiszteltetés, minthogy felnevelhetjük a következő nemzedéket.”  (Dr. C. Everett Koop)
 
A gyermekjóléti szolgálat:
 
A gyermekjóléti szolgálat legfontosabb tevékenysége az adott település észlelő- és jelzőrendszerének működtetése, a jelzőrendszer tagjaival rendszeres és érdemi kapcsolattartás. A védőnőnek, a házi orvosnak és a házi gyermekorvosnak, a kórházi szociális munkásnak, az óvodai, iskolai gyermekvédelmi felelősnek, a pedagógusoknak, a rendőrnek, az ügyésznek, a bírónak, az egyházaknak, a civil szervezeteknek (stb.) kötelességük jelezni a gyermekjóléti szolgálat felé, ha gyermekveszélyeztetésről szereznek tudomást, a gyermekjóléti szolgálat, pedig köteles fogadni a jelzéseket, az érintett családot meglátogatni, a veszélyeztetett gyermekeket gondozni.  
A gyermekjóléti szolgáltatás szakmai feladatait, működési feltételeit a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet határozza meg. Az előírt szabályok egy hatékony és szakszerűen működő gyermekjóléti alapellátás érdekében születtek meg, amelynek nagy hangsúlyt kell fektetnie a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésére, a gyermekek családban történő felnevelkedésének elősegítésére.
 
A Családsegítő szolgálat célja:
 
Az alapítvány működési területén élő szociális és mentális problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzés, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése.
 
A Családsegítő szolgálat tevékenysége:
 
1.családgondozói feladatokat lát el,
2.ellátásokat közvetít, és szervezési tevékenységeket végez
szociális és egyéb információs adatokat, gyűjt az ellátást igénybe vevő  megfelelő tájékoztatása érdekében
3.pszichológia, jogi és egyéb tanácsadást szervez,
4.programokat szervez (üdültetés, táboroztatás, gyermekfelügyelet, stb.) a működési területén élő lakosság számára,
5.segítséget nyújt az egyének, családok kapcsolatkészségeinek javításához,
6.várandós anyákat tájékoztat a törvényi lehetőségekről,
7.segít a konfliktusok megoldásában,
8.adományokat közvetít,
9.tartós munkanélküliek, és fiatal munkanélküliek számára együttműködést biztosít, képzésekkel kapcsolatban tanácsokat nyújt,
10.egészségügyi tanácsokat nyújt,
11.segíti speciális támogató, önsegítő csoportok szervezését, működtetését,
alapfeladatain túl egyéb speciális szolgáltatásokat nyújt
12.utógondozást végez.
LILA AKÁC Idősek Háza
                                  és Ápoló Otthon