Milyen szolgáltatásokat nyújt az otthon?
 
Az intézmény az ellátást igénybevevő részére teljes körű ellátást biztosít (67.§ (1):
 
 
 
Szociális alapellátások:
 
Étkeztetés: napi egyszeri meleg étel biztosítása azoknak, akik azt önmaguknak más módon nem képesek megoldani. A szolgáltatás igénybe vehető helyben fogyasztással, az étel elvitelével, lakásra szállítással.
Házi segítségnyújtás: olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását - szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. Szociális és lelki támogatást nyújt.
Nappali ellátás(Idősek Klubjai): az ellátást igénybe vevők szociális, egészségügyi, mentális állapotának megfelelő napi életritmust biztosító közösségi szolgáltatás. Célja a hiányzó családi gondoskodás pótlása, az idős ember szociális helyzetének javítása, kulturált körülmények közé juttatása, egyedüllétének megszüntetése, az elmagányosodással járó káros hatások megelőzése.
Támogató szolgáltatás: célja a fogyatékos személyek ellátása lakókörnyezetükben, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása. Szolgáltatásai: információnyújtás, személyi segítés, szállítás.
 
 
LILA AKÁC Idősek Háza
                                  és Ápoló Otthon